Thursday, 02/04/2020 - 17:26|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Lê Thị Bé
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Tin học
  • Điện thoại:
   0942228567
  • Email:
   lethibe.thpt@quangtri.gov.vn
 • Nguyễn Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó (Thủ quỹ - Văn thư)
  • Điện thoại:
   0915054357
  • Email:
   nguyenthihuong.thpt@quangtri.gov.vn
 • Phạm Thị Thùy Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư viện
  • Điện thoại:
   0903501601
  • Email:
   phamthithuydung.thpt@quangtri.gov.vn
 • Hồ Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Kinh tế
  • Điện thoại:
   0915264199
  • Email:
   hothithu.thpt@quangtri.gov.vn
 • Phạm Thị Kim Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thiết bị
  • Điện thoại:
   0942360668
  • Email:
   phamthikimoanh.thpt@quangtri.gov.vn