Tuesday, 07/04/2020 - 07:37|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Lê Xuân Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0985003045
  • Email:
   lexuanlam.thpt@quangtri.gov.vn
 • Lê Nam Quốc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0914472960
  • Email:
   lnquoc77@gmail.com
 • Lê Thị Thúy Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986367632
  • Email:
   thuyhangleloi@gmail.com
 • Nguyễn Thị Mai Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0949053357
  • Email:
   mainhung1982@gmail.com
 • Nguyễn Hải Phước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0906582555
  • Email:
   haiphuoc28@gmail.com
 • Lê Văn Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915714848
  • Email:
   levanlongqt2512@gmail.com
 • Lê Thị Hồng Cẩn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0963248117
  • Email:
   Hongcan01987@gmail.com