Thứ năm, 02/04/2020 - 15:30|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
 • Đặng Hoàng Quý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học Toán học
  • Điện thoại:
   0983626159
  • Email:
   danghoangquy.thpt@quangtri.gov.vn
 • Ngô Quyết Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0935500999
  • Email:
   ngoquyetchien.tthn@quangtri.gov.vn
 • Trần Ngọc Sang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học Vật Lí
  • Điện thoại:
   0942789900
  • Email:
   tranngocsang.thpt@quangtri.gov.vn
 • Nguyễn Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Ngữ văn
  • Điện thoại:
   0914856535
  • Email:
   nguyenthithuhac.thpt@quangtri.gov.vn