Saturday, 23/03/2019 - 19:53|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
Mời quý thầy cô xem CV Số 180 - Tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo Luật Dân sự trong ngành giáo dục
Ngày ban hành:
05/02/2015
Ngày hiệu lực:
05/02/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
23/01/2015
Ngày hiệu lực:
23/01/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Mời quý thầy cô theo dõi văn bản hướng dẫn đánh giá, xếp loại hồ sơ giáo viên bậc trung học
Ngày ban hành:
08/10/2014
Ngày hiệu lực:
08/10/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Mời quý thầy cô và các em theo dõi Thông tư 09-2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp.
Ngày ban hành:
31/03/2014
Ngày hiệu lực:
31/03/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực