Saturday, 23/03/2019 - 20:42|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
23/01/2015
Ngày hiệu lực:
23/01/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Mời quý thầy cô theo dõi văn bản hướng dẫn đánh giá, xếp loại hồ sơ giáo viên bậc trung học
Ngày ban hành:
08/10/2014
Ngày hiệu lực:
08/10/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Mời quý thầy cô và các em theo dõi Thông tư 09-2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp.
Ngày ban hành:
31/03/2014
Ngày hiệu lực:
31/03/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/06/2012
Ngày hiệu lực:
05/06/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực