Thursday, 21/03/2019 - 00:30|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
Mời quý thầy cô theo dõi văn bản hướng dẫn đánh giá, xếp loại hồ sơ giáo viên bậc trung học
Ngày ban hành:
08/10/2014
Ngày hiệu lực:
08/10/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Mời quý thầy cô và các em theo dõi Thông tư 09-2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp.
Ngày ban hành:
31/03/2014
Ngày hiệu lực:
31/03/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/06/2012
Ngày hiệu lực:
05/06/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực